Presidente

Jesús Vázquez Almuiña
Conselleiro de Sanidade y Presidente del Servicio Gallego de Salud

Vicepresidente

D. Julio E. Abalde Alonso
Rector de la Universidade da Coruña

Secretaria

Dña. Patricia Rey Pérez
Directora FPNS

Vocales

D. Luis Verde Remeseiro
Presidente, Fundación Profesor Novoa Santos
Dña. Patricia Rey Pérez
Directora, Fundación Profesor Novoa Santos
D. Francisco J. Blanco García
Director Científico del INIBIC
D. Salvador Naya Fernández
Vocal de la Universidade da Coruña
D. Alberto Valderruten Vidal
Vocal de la Universidade da Coruña
D. Francisco Javier De Toro Santos
Vocal de la Universidad de A Coruña
D. Germán Bou Arévalo
Vocal de la Consellería de Sanidad
D. Angel Concha López
Vocal de la Consellería de Sanidad
Dª Beatriz Allegue Requeijo
Vocal de la Consellería de Sanidad
D. Francisco Javier Maestro Saavedra
Vocal de Atención Primaria XXIAC